הזנה

הזנה בית ספר סעד
כיתות א'

ההזנה יתקיים בימים:  א’ עד ה’
בתאריכים:  17/5/20-13/7/20
בן השעות :  12:45-16:00
 

110 ש"ח לחודש

הזנה בית ספר סעד
כיתות ב'

ההזנה יתקיים בימים:  א’ עד ה’
בתאריכים:  17/5/20-13/7/20
בן השעות :  12:45-16:00
 

110 ש"ח לחודש

הזנה בית ספר מעגלים
כיתות א'

ההזנה יתקיים בימים:  א’ עד ה’
בתאריכים:  17/5/20-13/7/20
בן השעות :  12:45-16:00
 

110 ש"ח לחודש

הזנה בית ספר מעגלים
כיתות ב'

ההזנה יתקיים בימים:  א’ עד ה’
בתאריכים:  17/5/20-13/7/20
בן השעות :  12:45-16:00
 

110 ש"ח לחודש

הזנה בית ספר בית-הגדי
כיתות א'

ההזנה יתקיים בימים:  א’ עד ה’
בתאריכים:  17/5/20-13/7/20
בן השעות :  12:45-16:00
 

110 ש"ח לחודש

הזנה בית ספר בית-הגדי
כיתות ב'

ההזנה יתקיים בימים:  א’ עד ה’
בתאריכים:  17/5/20-13/7/20
בן השעות :  12:45-16:00
 

110 ש"ח לחודש

הזנה בית ספר נועם תושיה
כיתות א'

ההזנה יתקיים בימים:  א’ עד ה’
בתאריכים:  17/5/20-13/7/20
בן השעות :  12:45-16:00
 

110 ש"ח לחודש

הזנה בית ספר נועם תושיה
כיתות ב'

ההזנה יתקיים בימים:  א’ עד ה’
בתאריכים:  17/5/20-13/7/20
בן השעות :  12:45-16:00
 

110 ש"ח לחודש

דילוג לתוכן