קייטנות פסח בתי ספר

קייטנות פסח דע"ת סעד כיתות א'-ג'

הקייטנה תתקיים:

בן התאריכים: ו’ ניסן 31/3/2020

ועד י”ב ניסן 6/7/2020

בן השעות:08:00-13:00

(לא כולל יום שישי)

280 ש"ח לכל התקופה

קייטנות פסח דע"ת סעד כיתות ד'-ו'

הקייטנה תתקיים:

בן התאריכים: ו’ ניסן 31/3/2020

ועד י”ב ניסן 6/7/2020

בן השעות:08:00-13:00

(לא כולל יום שישי)

280 ש"ח לכל התקופה

קייטנות פסח מעגלים כיתות א'-ג'

הקייטנה תתקיים:

בן התאריכים: ו’ ניסן 31/3/2020

ועד י”ב ניסן 6/7/2020

בן השעות:08:00-13:00

(לא כולל יום שישי)

280 ש"ח לכל התקופה

קייטנות פסח מעגלים כיתות ד'-ו'

הקייטנה תתקיים:

בן התאריכים: ו’ ניסן 31/3/2020

ועד י”ב ניסן 6/7/2020

בן השעות:08:00-13:00

(לא כולל יום שישי)

280 ש"ח לכל התקופה

קייטנות פסח תושיה כיתות א'-ג'

הקייטנה תתקיים:

בן התאריכים: ו’ ניסן 31/3/2020

ועד י”ב ניסן 6/7/2020

בן השעות:08:00-13:00

(לא כולל יום שישי)

280 ש"ח לכל התקופה

קייטנות פסח תושיה כיתות ד'-ו'

הקייטנה תתקיים:

בן התאריכים: ו’ ניסן 31/3/2020

ועד י”ב ניסן 6/7/2020

בן השעות:08:00-13:00

(לא כולל יום שישי)

280 ש"ח לכל התקופה

קייטנות פסח בית הגדי כיתות א'-ג'

הקייטנה תתקיים:

בן התאריכים: ו’ ניסן 31/3/2020

ועד י”ב ניסן 6/7/2020

בן השעות:08:00-13:00

(לא כולל יום שישי)

280 ש"ח לכל התקופה

קייטנות פסח בית הגדי כיתות ד'-ו'

הקייטנה תתקיים:

בן התאריכים: ו’ ניסן 31/3/2020

ועד י”ב ניסן 6/7/2020

בן השעות:08:00-13:00

(לא כולל יום שישי)

280 ש"ח לכל התקופה

דילוג לתוכן