קייטנות פסח גנים

קייטנות פסח גן גפן טרום חובה בית הגדי

הקייטנה תתקיים:

בן התאריכים ו’ ניסן 31/3/2020

ועד י”ב ניסן 6/7/2020

בן השעות7:30-16:00

(לא כולל יום שישי)

450 ש"ח לכל התקופה

מקייטנות פסח גן זית חובה בית הגדי

הקייטנה תתקיים:

בן התאריכים ו’ ניסן 31/3/2020

ועד י”ב ניסן 6/7/2020

בן השעות7:30-16:00

(לא כולל יום שישי)

450 ש"ח לכל התקופה

מקייטנות פסח גן סגלון גבעולים

הקייטנה תתקיים:

בן התאריכים ו’ ניסן 31/3/2020

ועד י”ב ניסן 6/7/2020

בן השעות7:30-16:00

(לא כולל יום שישי)

450 ש"ח לכל התקופה

קייטנות פסח גן סתיו טרום חובה זרועה

הקייטנה תתקיים:

בן התאריכים ו’ ניסן 31/3/2020

ועד י”ב ניסן 6/7/2020

בן השעות7:30-16:00

(לא כולל יום שישי)

450 ש"ח לכל התקופה

קייטנות פסח גן רעים חובה זרועה

הקייטנה תתקיים:

בן התאריכים ו’ ניסן 31/3/2020

ועד י”ב ניסן 6/7/2020

בן השעות7:30-16:00

(לא כולל יום שישי)

450 ש"ח לכל התקופה

קייטנות פסח גן איתן טרום חובה זמרת

הקייטנה תתקיים:

בן התאריכים ו’ ניסן 31/3/2020

ועד י”ב ניסן 6/7/2020

בן השעות7:30-16:00

(לא כולל יום שישי)

450 ש"ח לכל התקופה

קייטנות פסח גן חובה אופירה זמרת

הקייטנה תתקיים:

בן התאריכים ו’ ניסן 31/3/2020

ועד י”ב ניסן 6/7/2020

בן השעות7:30-16:00

(לא כולל יום שישי)

450 ש"ח לכל התקופה

קייטנות פסח גן טרום חובה אופירה יושביה

הקייטנה תתקיים:

בן התאריכים ו’ ניסן 31/3/2020

ועד י”ב ניסן 6/7/2020

בן השעות7:30-16:00

(לא כולל יום שישי)

450 ש"ח לכל התקופה

קייטנות פסח גן חובה אורנים יושביה

הקייטנה תתקיים:

בן התאריכים ו’ ניסן 31/3/2020

ועד י”ב ניסן 6/7/2020

בן השעות7:30-16:00

(לא כולל יום שישי)

450 ש"ח לכל התקופה

קייטנות פסח גן טרום חובה שוהם כפר מימון

הקייטנה תתקיים:

בן התאריכים ו’ ניסן 31/3/2020

ועד י”ב ניסן 6/7/2020

בן השעות7:30-16:00

(לא כולל יום שישי)

450 ש"ח לכל התקופה

קייטנות פסח גן חובה ברקת כפר מימון

הקייטנה תתקיים:

בן התאריכים ו’ ניסן 31/3/2020

ועד י”ב ניסן 6/7/2020

בן השעות7:30-16:00

(לא כולל יום שישי)

450 ש"ח לכל התקופה

קייטנות פסח גן רב גילי מלילות

הקייטנה תתקיים:

בן התאריכים ו’ ניסן 31/3/2020

ועד י”ב ניסן 6/7/2020

בן השעות7:30-16:00

(לא כולל יום שישי)

450 ש"ח לכל התקופה

קייטנות פסח גן טרום חובה מעיין מעגלים

הקייטנה תתקיים:

בן התאריכים ו’ ניסן 31/3/2020

ועד י”ב ניסן 6/7/2020

בן השעות7:30-16:00

(לא כולל יום שישי)

450 ש"ח לכל התקופה

קייטנות פסח גן חובה יובלים מעגלים

הקייטנה תתקיים:

בן התאריכים ו’ ניסן 31/3/2020

ועד י”ב ניסן 6/7/2020

בן השעות7:30-16:00

(לא כולל יום שישי)

450 ש"ח לכל התקופה

קייטנות פסח גן חובה פלגי מים מעגלים

הקייטנה תתקיים:

בן התאריכים ו’ ניסן 31/3/2020

ועד י”ב ניסן 6/7/2020

בן השעות7:30-16:00

(לא כולל יום שישי)

450 ש"ח לכל התקופה

קייטנות פסח גן חובה ברוש שובה

הקייטנה תתקיים:

בן התאריכים ו’ ניסן 31/3/2020

ועד י”ב ניסן 6/7/2020

בן השעות7:30-16:00

(לא כולל יום שישי)

450 ש"ח לכל התקופה

קייטנות פסח גן טרום חובה שרה שובה

הקייטנה תתקיים:

בן התאריכים ו’ ניסן 31/3/2020

ועד י”ב ניסן 6/7/2020

בן השעות7:30-16:00

(לא כולל יום שישי)

450 ש"ח לכל התקופה

קייטנות פסח גן רב גילי עומרים שיבולים

הקייטנה תתקיים:

בן התאריכים ו’ ניסן 31/3/2020

ועד י”ב ניסן 6/7/2020

בן השעות7:30-16:00

(לא כולל יום שישי)

450 ש"ח לכל התקופה

קייטנות פסח גן חובה אודם תושיה

הקייטנה תתקיים:

בן התאריכים ו’ ניסן 31/3/2020

ועד י”ב ניסן 6/7/2020

בן השעות7:30-16:00

(לא כולל יום שישי)

450 ש"ח לכל התקופה

קייטנות פסח גן חובה עינבר תושיה

הקייטנה תתקיים:

בן התאריכים ו’ ניסן 31/3/2020

ועד י”ב ניסן 6/7/2020

בן השעות7:30-16:00

(לא כולל יום שישי)

450 ש"ח לכל התקופה

קייטנות פסח גן שרשרת

הקייטנה תתקיים:

בן התאריכים ו’ ניסן 31/3/2020

ועד י”ב ניסן 6/7/2020

בן השעות7:30-16:00

(לא כולל יום שישי)

 

450 ש"ח לכל התקופה

קייטנות פסח גן חובה הדר תקומה

הקייטנה תתקיים:

בן התאריכים ו’ ניסן 31/3/2020

ועד י”ב ניסן 6/7/2020

בן השעות7:30-16:00

(לא כולל יום שישי)

450 ש"ח לכל התקופה

קייטנות פסח גן חובה ניצן שוקדה

הקייטנה תתקיים:

בן התאריכים ו’ ניסן 31/3/2020

ועד י”ב ניסן 6/7/2020

בן השעות7:30-16:00

(לא כולל יום שישי)

450 ש"ח לכל התקופה

קייטנות פסח גן טרום חובה שקד שוקדה

הקייטנה תתקיים:

בן התאריכים ו’ ניסן 31/3/2020

ועד י”ב ניסן 6/7/2020

בן השעות7:30-16:00

(לא כולל יום שישי)

450 ש"ח לכל התקופה

דילוג לתוכן